Jan Urban, M.Psych. Psychoterapia www.janurban.eu Čo je to psychoterapia?  Psychoterapia je proces, v ktorom trénovaný odborník vstúpi do vzťahu s klientom, aby klientovi pomohol s  ťažkou situáciou, problémovým správaním, osobnostným rastom a mnohým iným. Klient a terapeut sedia v  miestnosti a vedia spolu konverzáciu. Preto niekedy psychoterapiu nazývajú “liečba slovom”. Psychoterapia sa  vykonáva odborníkmi na to trénovanými, napr. psychológmi, psychiatrami, trénovanými poradcami alebo  sociálnymi pracovníkmi.   Ako si vybrať terapeuta?  Psychoterapia môže byť nákladná a náročná na čas. Určite nechcete zahodiť peniaze a snahu s terapeutom,  ktorý Vám nepomôže dosiahnuť žiadané výsledky. Nasledujúce tipy Vám pomôžu vybrať si terapeuta, ktorý môže  naplniť vaše potreby. Hoci vzťah s terapeutom nie je priateľský vzťah, aj tak dosiahnete najlepšie výsledky, ak  svojmu terapeutovi budete dôverovať a cítiť sa pri ňom/nej pohodlne. Mali by ste byť voči nemu otvorení a  úprimný. Ak zatajíte nejakú informáciu, podvádzate iba sami seba a prichádzate tak o vlastný progres. Ako v  každom vzťahu, Vy a Váš terapeut možno “nezapadnete jeden do druhého”. V tom prípade by ste mali vyhľadať  iného terapeuta.  Čo očakávať od prvého stretnutia?  Prvá návšteva je čas, kedy sa Vy a Váš terapeut navzájom spoznáte a zmapujete cestu Vašej terapie.  Nezabúdajte, že terapia môže byť dlhodobý proces, teda neočakávajte žiadne okamžité riešenia svojich  problémov. Terapia je o vybavení sa celoživotnými riešeniami, nie o rýchlych “záplatách”.  Počas prvého stretnutia sa Vás opýtam, čo Vás privádza do terapie, čo vidíte a vnímate ako problematické vo  svojom živote. Zvyčajne nastane diskusia aj o dĺžke terapie, metódach, ktoré sa použijú a taktiež o ochrane  údajov.