Jan Urban, M.Psych. Poradenstvo www.janurban.eu Čo je to poradenstvo?  Technicky povedané, poradenstvo znamená dávanie rád. Zahŕňa dvoch ľudí, ktorí spolu pracujú  na tom, aby vyriešili problém.   Je to odborný termín, ktorý sa používa v kontexte rôznych typov dávania rád. V kontexte  zdravotnej starostlivosti znamená poradenstvo relatívne krátku intervenciu, ktorá sa zväčša  zameriava na správanie alebo na proces rozhodovania sa. Často sa zameriava na konkrétny   symptóm alebo problematickú situáciu a ponúka odporúčania, návod alebo radu, ako postupovať a  čo robiť.  Z môjho pohľadu je poradentstvo veľmi atraktívna služba, pretože ponúka relatívne rýchle riešenie  a následne aj úľavu. Na druhej strane, poradenstvo môže byť krátkozraké a môže sa stať  “návykové”. Následne klient niekedy používa rady poradcu ako náplasť na problémovú situáciu,  namiesto toho, aby dosiahol zmenu u seba alebo zmenu v systéme. Proces sebaprebádania,  sebaporozumenia,  učenia a využitia toho najlepšieho, čo jeho schopnosti dokážu, teda nie je  zažitý. Zodpovedný psychológ/psychoterapeut sa vždy pokúsi prebádať Vaše motívy, túžby, predstavy a  presvedčenia stojace za Vašou potrebou po rade. V mnohých prípadoch tento proces vedie k  oveľa bohatšej skúsenosti a následne k mnohostrannejšej intervencii.