www.janurban.eu O mne Jan Urban, M.Psych. V mojej profesii som si vybral cestu praktika. Okrem môjho hlavného vzdelania som absolvoval mnoho praktických tréningov a zúčastnil  som sa mnohých workshopov; doteraz pracujem s reálnymi problémami jednotlivcov, párov a rodín. Najviac pracovných skúseností som  načerpal v centre poradensko-psychologických služieb, ale aj v školstve či v súkromnej praxi.  Moje služby vykonávam pre jednotlivcov, páry a rodiny v slovenskom a anglickom jazyku.  Špecializujem sa na konštruktivistické a sociálne konštrukcionistické psychoterapie, pretože vychádzajú z najaktuálnejších filozofických a  psychologických poznatkov a pretože uchopujú klientove ťažkosti nesmierne účinne, efektívne a spoľahlivo, využívajú klientove osobné  zdroje a jeho ľudskú odolnosť, a tak mu umožňujú nájsť riešenie, zdravie, úľavu a dlhodobý účinok . Terapeutický vzťah so mnou je o  rešpekte, spolupráci, bezpečnosti a aktivite.  Hlavné vzdelanie a tréningy:     Magisterské štúdium v odbore psychológia      2-ročný tréning v poradenstve      4-ročný tréning v konštruktivistických a sociálno konštrukcionistických prístupoch v terapii             (Terapia zameraná na riešenie, Systemická terapia, Naratívna terapia)      Ericksonovská hypnóza I,II.      Autogénny tréning      Focusing - vnútorné uvedomenie cíteného zmyslu  Som licencovaný a registrovaný Belgickou komisiou psychológov (č. 831210777).  Som registrovaný v Slovenskej komore psychológov.