www.janurban.eu Psychológ  a psychoterapeut v Bruseli Jan Urban, M.Psych. Ľudia vyhľadávajú poradenstvo alebo psychoterapiu, pretože spozorovali, že sa v ich živote vyskytli menšie alebo vážne problémy. Niekedy sa cítia neschopní ich zvládať, depresívni, úzkostlivý, osamelí alebo postavení pred ťažkú životnú výzvu. Veľmi si vážim každého, kto sa rozhodne vyhľadať pomoc, keď si je vedomý, že svoj problém nevie zvládnuť, či už má problém s autom, s domácim potrubím, s bolesťou hlavy, so vzťahom alebo s vlastnou úzkostlivosťou, depresiou a iným stresom. Nezávisle od toho, aký máte dôvod hľadať poradenstvo, psychoterapiu alebo autogénny tréning, vždy u mňa nájdete bezpečné prostredie a podporujúceho odborníka, ktorý Vám bude načúvať a snažiť sa porozumieť Vašim myšlienkam, pocitom, túžbam a presvedčeniam. Terapeuti sú zákonom viazaní udržiavať vysoký štandard ochrany údajov. Etický a profesionálny terapeut by nikdy klienta neohováral ani neodhalil žiadnu identifikujúcu informáciu o klientovi.