Jan Urban, M.Psych. Otázky www.janurban.eu Čo urobiť ako prvé?  Aj po prečítaní obsahu tejto stránky budete mať stále veľa otázok. Informáciu, ktorú potrebujete môžete  získať tým, že mi zavoláte alebo mi napíšete email. Počas konzultácií telefón nedvíham. V tom prípade ma  môžte kontaktovať emailom. Prosím, napíšte mi do emailu aj stručný opis Vášho problému (3-4 vety).  Ako sa ku mne dostať?  Autobusom: č. 61, zast.Clays, č. 64 a 65, zast. Patrie/Vaderland. Električkou:  č. 25, zast. Patrie/Vaderland Čo je to terapia zameraná na riešenie? Terapeut používa rešpektujúcu, neobviňujúcu a kooperatívnu pozíciu, z ktorej spolupracuje na klientovych  cieľoch, vychádzajúc z osobného rámca klienta. Tento prístup sa nezameriava na minulosť, ale na  prítomnosť a budúcnosť. Terapeut žiada klienta predstaviť si preferovanú budúcnosť a potom, v spolupráci s  terapeutom, klient začína pracovať na tom, aby svoj(e) cieľ(e) dosiahol.   Čo je to systemická terapia?  Systemická terapia zahŕňa širokú paletu terapeutických techník, ktoré vyplývajú z otázky, ako ľudia v  sociálnych systémoch spoločne vytvárajú svoju skutočnosť, ktoré premisy sú základom ich myslenia a  prežívania a aké existujú možnosti tieto premisy prebádať a rozšíriť ich možnosti.  Čo je to naratívna terapia? Z pohľadu filozofie jedna z najmodernejších terapíí, pôvodom z Austrálie. Unikátny prístup, ktorý klienta  nepatologizuje a je založený na klientových kompetenciách. Naratívna terapia je založená na predstave, že  zmysel života si vytvárame pomocou príbehov, ktoré žijeme. Tieto príbehy sú skonštruované v kontexte  väčších príbehov, ktoré vytvárajú naše sociálne, politické a interpersonálne prostredie. Ľudia často  prichádzajú do terapie, pretože majú pocit, akoby žili v príbehoch, v ktorých ich isté dominantné prvky  zotročujú a tak obmedzujú možnosti vlastného šťastia.  Koľko stretnutí budem potrebovať?  Je nemožné konštatovať, koľko stretnutí bude zárukou vyriešenia Vášho problému alebo ťažkosti. Úspech  závisí na nás oboch.  Moje rozmanité terapeutické zázemie mi však ponúka mnoho efektívnych a užitočných  nástrojov, ktoré by v spolupráci s Vami mali doručiť pozitívne výsledky, možno dokonca lepšie, ako ste na  začiatku očakávali. Stretnutia  Stretnutia sú zvyčajne raz týždenne v  dohodnutom čase. Som k dispozícii od  pondelka do piatka po 14 00 hod.,  vrátane večera.   Stretnutia sa realizujú iba po  dohodnutom termíne.  Platba  Klienti platia buď pred stretnutím alebo  v ten istý deň. Akceptuje sa hotovosť  alebo prevod na účet.  Pravidlá zrušenia  Ak sa nedostavíte na dohodnutý  termín a aspoň 24 hodín mi to vopred  neohlásite, stretnutie Vám bude  zaúčtované.  Ochrana údajov Záležitosti, ktoré klient zdieľa  terapeutovi podliehajú ochrane  údajov. Ochrana údajov môže byť  porušená vtedy, ak existuje  oprávnené podozrenie, že klient je  nebezpečný sám pre seba alebo pre  niekoho iného. Terapeut je takisto  povinný oznámiť prípad, ak existuje  podozrenie spáchania   zneužívania/týrania dieťaťa. Terapeut  môže byť takisto vyzvaný súdom k  tomu, aby svedčil o obsahu ich  terapeutického rozhovoru.